• Супер гидрофоб

Super hydrophobic өзгөчө каптоо технологиясы болуп саналат, ал түзөтгидрофобдук касиет линзанын бетине жана линзаны ар дайым таза жана тунук кылат.

Өзгөчөлүктөрү

- Гидрофобдук жана олеофобдук касиеттери аркасында нымдуулукту жана майлуу заттарды кайтарат

- электромагниттик түзүлүштөрдөн керексиз нурлардын өтүшүнө жол бербөөгө жардам берет

- Күнүмдүк кийүүдө линзаны тазалоону жеңилдетет